• Adres e-mail
    info@ass-personalservice.de
  • Numer telefonu
    + 49 461 50 52 00

Inż. C. Boysen

Dyrektor

M. Adam

Dyrektor

S. Licht

Prokurentka & Zarządzanie biurem

Mgr. S. Leske

Płace i księgowość finansowa

S. Rotzsch

S. Rotzsch

R. Peters

Dyspozycja personelu

Inż. M. Rozynski

Rekrutacja

C. Rozynski

Akwizycja