Polityka prywatnościDatenverarbeitung, Speicherung und Übermittlung

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów zgodnie z prawem o ochronie danych

Rozumiem, że moje dane osobowe, które przekazałem ASS Personalservice GmbH w ramach całego procesu aplikacyjnego, będą przetwarzane przez ASS Personalservice GmbH w celu zatrudnienia tymczasowego i / lub pośrednictwa pracy i w tym kontekście będą przekazywane w szczególności klientom lub zainteresowanym stronom. ASS Personalservice GmbH poszukuje dla mnie pracy jako pracownik tymczasowy lub jako kandydat do rekrutacji, a partnerzy ASS Personalservice GmbH potrzebują do tego pewnych informacji i danych osobowych. Wiem, że ASS Personalservice GmbH korzysta z usług usługodawców w celu przetwarzania moich danych w celu zatrudnienia tymczasowego i / lub rekrutacji.

Rozumiem, że ASS Personalservice GmbH może przetwarzać moje dane tylko tak długo i o ile jest to konieczne w celu wyszukania działalności w formie zatrudnienia tymczasowego lub pośrednictwa pracy. W celu dalszego przetwarzania (np. po zakończeniu wyszukiwania działalności lub stanowiska) ASS Personalservice GmbH potrzebuje mojej zgody na ochronę danych. ASS Personalservice GmbH zwróciła mi uwagę, że istnieją informacje / oświadczenia dotyczące ochrony danych, które dokładniej opisują, w jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe. Te informacje / oświadczenia dotyczące ochrony danych można znaleźć pod następującym linkiem Ochrona danych i warunki korzystania.

Wyrażam zgodę na przechowywanie przez ASS Personalservice GmbH moich danych osobowych, które przekazałem ASS Personalservice GmbH w ramach całego procesu rekrutacji łącznie przez 6 miesięcy od zakończenia poszukiwania pracy w ramach zatrudnienia tymczasowego i / lub rekrutacji mogą być przetwarzane w celu poszukiwania pracy lub wakatu, aby można było się ze mną skontaktować, jeśli będę rozważany na inną pracę lub stanowisko. ASS Personalservice GmbH może ponownie poprosić o moją zgodę po upływie tego terminu.

Wiem, że ta zgoda jest dobrowolna i sam mogę zdecydować, czy chcę ją wyrazić. Wiem też, że mogę odmówić tej zgody bez podania przyczyn, bez obawy o niekorzystne skutki. Zostałem również poinformowany, że mogę cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość i że ASS Personalservice GmbH nie będzie już wtedy uprawniona do wykorzystywania moich danych osobowych i że ASS Personalservice GmbH będzie musiała usunąć te dane. Odwołanie należy przesłać na adres: info@ass-personalservice.de