Ładowanie...

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Co warto wiedzieć?

Każdy, kto jest zameldowany w Niemczech, musi posiadać pełne niemieckie ubezpieczenie zdrowotne. Niemiecki system ubezpieczeń zdrowotnych dzieli się na ustawowe ubezpieczenia zdrowotne (GKV) i prywatne ubezpieczenia zdrowotne (PKV). Prawie każdy...
Opublikowane w Poradniki
01.03.2022
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Co warto wiedzieć?

Każdy, kto jest zameldowany w Niemczech, musi posiadać pełne niemieckie ubezpieczenie zdrowotne. Niemiecki system ubezpieczeń zdrowotnych dzieli się na ustawowe ubezpieczenia zdrowotne (GKV) i prywatne ubezpieczenia zdrowotne (PKV). Prawie każdy mieszkaniec Niemiec ma możliwość ubezpieczenia się w ustawowej kasie chorych. Oznacza to, że większość usług medycznych jest dostępna bezpłatnie.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne często oferuje szerszy zakres usług medycznych niż ustawowe ubezpieczenie zdrowotne. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wysokość składki wzrasta wraz z wiekiem ubezpieczonego. Następujące grupy osób mogą ubiegać się o ubezpieczenie prywatne:

  • Osoby zarabiające więcej niż 5362,5 € brutto miesięcznie
  • Pracownicy państwowi
  • Osoby pracujące na własny rachunek i freelancerzy

Te grupy osób mogą oczywiście być również ubezpieczone w ustawowej kasie chorych. Ubezpieczenie prywatne jest bowiem dobrowolne. Prywatne kasy chorych wymagają często również minimalnego okresu pobytu w Niemczech.

Czy ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe. Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne muszą posiadać w szczególności:

  • Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin (z miesięcznym dochodem do 5362,5 euro brutto)
  • Emeryci i renciści
  • Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych

Za brak ubezpieczenia zdrowotnego nie grozi grzywna, ale można być zmuszonym do zapłacenia zaległych składek.

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?

Wysokość składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zależy od dochodu. Podstawą do obliczenia składki jest całkowity dochód brutto, od którego odlicza się ryczałt w wysokości 14,6%. Połowę tej kwoty ponosi pracodawca, a połowę pracownik (jest ona potrącana z wynagrodzenia).

Każda kasa chorych pobiera również dodatkową składkę w różnej wysokości, którą opłaca wyłącznie pracownik. Jeśli kwota służąca do obliczenia składki (4 837,50 euro) zostanie przekroczona, składka pozostaje niezależna od dochodu.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi średnio 16,1%, jeśli masz prawo do zasiłku chorobowego (dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie niemieckiej umowy o pracę).

lub

15,5 % bez prawa do zasiłku chorobowego (dotyczy wszystkich osób prowadzących tzw. działalność gospodarczą, w przypadku których ta opcja zasiłku chorobowego jest dobrowolna)

oraz

18,6% w tym ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa (ubezpieczenie emerytalne) – dotyczy wszystkich osób zatrudnionych na podstawie niemieckiej umowy o pracę, ale jest dobrowolne dla osób prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnionych).

Ponadto osoby zatrudnione na tzw. minipracach są zwolnione z opłacania składek. Dzieci i małżonkowie mogą być objęci bezpłatnym ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Którą kasę chorych wybrać?

Obecnie w Niemczech działa ponad 130 kas chorych. Po uzyskaniu ubezpieczenia otrzymasz kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to dokument, który potwierdza, że jesteś ubezpieczony w Niemczech. Karta zawiera Twoje dane i historię choroby. Pamiętaj, aby zawsze mieć przy sobie kartę zdrowia, gdy idziesz do lekarza!

ASS Personalservice GmbH
chętnie pomoże Ci w wyborze ubezpieczyciela zdrowotnego i pomoże w procesie rejestracji.

Udostępnij artykuł

Podobne artykuły

Przeglądaj najnowsze porady

Brak podobnych artykułów